Daugavpils Universitātes studentu vizīte pirmsskolā

2019.gada 13.maijā Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra pirmsskolu apmeklēja Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultātes 3.kursa studentes.

Apgūstot speciālo pedagoģiju asoc. prof. M.Rozenfeldes vadībā, studentēm bija iespēja gūt ieskatu praktiskā darbā ar bērniem ar speciālām vajadzībām.

Viesus uzņēma direktores vietniece pirmsskolas izglītības jautājumos Vija Larionova, kura studentēm pastāstīja par Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra pirmsskolas programmu darbības principiem. Tika iepazīstināti ar personālu un tā nozīmīgumu pirmsskolas darbībā, kura darbojās kā lieliski ieeļļots mehānisms. Vija Larionova īpaši uzsvēra katra darbinieka nozīmi un ieguldījumu, lai nodrošinātu bērniem vispusīgi attīstošu un laimīgu bērnību atrodoties izglītības iestādē.

Izglītības metodiķe Z.Novicka studentes iepazīstināja ar speciālās pirmsskolas mācību procesu. Studentes uzzināja, ka ne dienas režīms, ne nodarbību saraksts neatšķiras no vispārizglītojošajām pirmsskolā, kā arī to, ka arī speciālajās pirmsskolās tiek svinēti kalendārie svētki, ievērotas latviešu tautas tradīcijas, bērni dodas ekskursijās un piedalās starptautiskos projektos.

Vizītes laikā studentēm bija iespēja apskatīt pirmsskolas mācību vidi, īpaši ierīkotas vietas telpās, mācību materiālu plauktos, kā arī izjust iestādē mītošos mājīgo auru. Studentes ar lielāko prieku iesaistījās kopīgās aktivitātēs ar bērniem. Bērni mācīja meitenēm spēlēt viņu iemīļotās rotaļas, kam sekoja kopīga darbošanās veidošanas nodarbībā.

Noslēgumā studentes atzina, ka, strādājot par pedagogu, cilvēkam ir jāmīl bērni, bet, strādājot ar īpašiem bērniem, cilvēkam ir jābūt ne tikai mīlošam, viņam jābūt stipram garā.

Sagatavoja:

Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra

Izglītības metodiķe Z.Novicka