“Ēnu stunda” skolā, Ēnojam skolā. “Ēnu dienas” ietvaros

04.04.2024. Visā Latvijā notika “Ēnu diena” – atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni varēja apmeklēt kādu darbavietu un 4 – 6 stundu garumā vērot interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

No mūsu skolas aktīva 9.b klases skolniece Anastasija Kuksjonoka jau otru gadu mēģina sevi dažādu profesiju jomā. Šogad profesijā Vecākais jaunatnes lietu speciālists.

Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra 7.- 9.klašu skolēniem pedagogs karjeras konsultants N.Hvostova un direktores vietnieks audzināšanas jomā O.Borisovs organizēja pasākumu “Ēnu stunda”, Ēnu dienas ietvaros. 15 skolēni vienas stundas laikā vārēja pabūt kopā ar dažādu profesiju pārstāvjiem skolā un apgūt jaunās zināšanas par profesiju:

 • Skolas direktors (1 vieta)
 • Lietvedis (1 vieta)
 • Skolas dežurants ( 2 vietas)
 • Šuvēja (2 vietas)
 • Pavārs, pavāra palīgs (1 vieta)
 • Apkopēja lielā skolā (2 vietas)
 • Palīgstrādnieks (1 vieta)
 • Atslēdznieks un traktora vadītājs (1 vieta)
 • Sētnieks (1 vieta)
 • Vizuālās mākslas skolotāja (1vieta)
 • Sporta skolotājs (1 vieta)
 • Speciālais pedagogs (2 vietas surdo klases skolēniem)

Skolēniem un arī mums tā bija jauna pieredze, bet pasākums veiksmīgi izdevās un par to liecināja skolēnu atsauksmes un emocijas. Katrs dalībnieks saņēma apliecinājumu par piedalīšanos un mazu dāvaniņu.

Pedagogs karjeras konsultants N.Hvostova