Grupiņa „Taurentiņš” iepazīst savu pilsētu

Grupiņa „Taurentiņš” iepazīst savu pilsētu

Mūsu lielajā pasaulē ir daudz valstu un katrā valstī ir daudz dažādu pilsētu, kurā dzīvo bērni. Mūsu lielā pasaulē katram ir sava mīļākā pilsēta, un tā noteikti ir dzimta pilsēta vai pilsēta, kurā dzīvo.

Un visas dzīves garumā mēs savās sirdīs nesam gabaliņu no tās. Audzinot un lolojot mūsu bērnos patriotiskās jūtas, mēs audzinām un lolojam mīlestību pret savu pilsētu.

Domājot par mūzu bērnu patriotiskajām jūtām un piederības sajūtu, mēs, Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra pirmsskolas grupa „Taurentiņš”, iesaistījāmies eTwinning projektā „Sow us you city” (Parādi mums savu pilsētu). Projekta mērķis ir dalīties ar savas pilsētas kultūrvidi. Projekta ietvaros bērni ne tikai dalīsies ar savas pilsētas fotogrāfijām un tās skaistākajām vietām, savu izglītības iestādi, bet arī padalīsies ar tai raksturīgo ēdienu un tradīcijām.

Iesaistoties projekta pirmajā posmā, mēs mācījāmies mīlēt savu pilsētu, lepojoties par to, rādot tās skaistumu citiem. Sākumā mēs visus iepazīstinājām ar mūsu pirmsskolu, ar mūsu tuvāko apkārti. Meklējām un atpazinām mums pazīstamākos un ikdienā redzētākos pilsētas objektus. Kad pilsēta bija atpazīta attēlos, mēs devāmies pastaigā uz pilsētas Centrālo parku, pa ceļam apskatot mājas, sabiedrisko transportu, atkārtojot ceļu satiksmes noteikumus. Saviem ārzemju draugiem par savu pastaigu pastāstījām caur foto stāstu.

Sagatavoja:

Pirmsskolas izglītības skolotājas:

Larisa Jakovļeva un Jeļena Ludziša