Interešu izglītības programma “Es – uzņēmējs!”

Projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” Nr. LV-LOCALDEV-0001 ietvaros Latgales plānošanas reģiona sadarbībā ar Junior Achievement Latvia no 01.09.2023. Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrā ievēsta interešu izglītības programma “Es – uzņēmējs!”

un veidoti divu vecumposmu pulciņi1.- 4. klases vecuma bērniem, 5.- 9. klases vecuma bērniem, kurus īsteno 2023./2024. mācību gada 1. semestrī pedagogs karjeras konsultants, sociālais pedagogs Nataļja Hvostova un direktores vietnieks audzināšanas jomā Oļegs Borisovs.

Programmas mērķis ir uzņēmējdarbības veikšanai un finansiālās labklājības sasniegšanai nepieciešamo kompetenču attīstīšana.

Interešu izglītības programmas tiek izstrādātas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” Nr. LV-LOCALDEV-0001 ietvaros.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!

#EEANorwayGrantsLatvia