Metenītis sagaidīts

Šogad ziema mūs pārsteidza ar sniega bagātību. Mēs pamatīgi izpriecājāmies un izbaudījām visus ziemas priekus, pikojāmies, slēpojām, laidāmies ar ragaviņām no kalna. Bet, neskatoties uz visiem ziemas priekiem, februārī pienāk laiks atvadīties no ziemas.

Meteņi, tas ir brīdis, kad īsās ziemas dienas paliek garākas un laiks sāk griezties uz pavasara pusi. To sauc arī par Meteņdienu, Miesmeti, Pīrāgienu, Vastlāvi, Aizgavēni, Kuļu vakaru, Budēļu vakaru, Buduļdienu. Šogad meteņus mēs svinējām vairākas dienas, no 3. līdz 5. februārim. Katru grupu apciemoja jautrā saimniece Kaza, kura kopā ar bērniem devās rotaļās un pētīja latviešu tautas ticējumus, jo Meteņos to ir ne mazums. Tā kā viena no bērniem tīkamākajām Meteņdienas tradīcijām ir došanās budēļos, tad visiem bija iespēja vēl pēdējo dienu tērpties maskās, jo maskošanās latviešu tradīcijās pieder pie ziemas izpriecām.

Grupiņā “Taurenīts” pirms došanās budēļos sagatavoja paši sev trokšņa mūzika instrumentus no pieejamiem materiāliem. Trauciņus bērni piepildīja ar beramām lietām, bet brīnišķīgus trokšņus radīja arī  plastmasas  šķīvīši, pa kuriem varēja bungot pēc sirds patikas. Maskojoties, trokšņojot un jautri dejojot mēs kopā aizdzinām ziemu, dodot ceļu pavasarim. Arī grupa „Bitīte” Meteņdienu sagaidīja tērpušies maskās. Visas dejas, dziesmasun rotaļas bija veltītas pavasara simbolam – Saulītei. Tā bija viena līksma rotaļāšanās. Savukārt grupa „Mārīte” nolēma, ka ziema jāpavada godam un vēlējās vēlreiz kopā pavizināties no kalna ar ragavām un kārtīgi papikoties, jo neviens jau nezinot, kāda būšot nākamā ziema. Bērnus sagaidīja dažādi fiziskās izturības pārbaudījumi, lai veiktu vienotu ceļu no ziemas vārtiem tieši līdz pat pavasara vārtiem, tādejādi simbolizējot, ka esam gatavi sagaidīt pavasari. Bet grupa „Spārīte” pārsteidza visus ar savām neparastajām sporta stafetēm. Komandas sacentās sniega piku mešanā, virves vilkšanā un veselības pievilināšanā. Bērni centās pēc iespējas ātrāk satīt virvīti ar laimes pogu, lai visu gadu būtu veseli un laimīgi! Tā bija viena branga svinēšana, un tieši tik jautri un draudzīgi mēs visi kopā atcerējāmies Meteņu dienas tradīcijas.

Rakstu sagatavoja:

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja Valentīna Rosmanoviča