Miķeļdiena atkal klāt!

Rudentiņ, bagāts vīrs,
Daudz tu mums dāvināji:
Pilnas klētis labībiņas,
Pilnas ķešas sudrabiņa.

 

Ievērojot Latviešu tautas tradīcijas, mūsu iestādē 29. septembrī,  tika atzīmēta Miķeļdiena – rudens saulgrieži.

Bērnu apciemoja pats Miķelis, kurš kopā ar bērniem apbrīnoja rudens dāvātas veltes, nosauca tās, apskatīja un devās rotaļās ar tām.
Pavadot Miķeļdienu saskaņā ar īstenām latviešu tautas tradīcijām, bērni devās rotaļās, dziedāja dziesmas un dejoja dejas. Arī bez sportiskām aktivitātēm un neliela sacensību gara Miķeļdiena nav iedomājama. Bērni izvingrināja rokas un kājas veicot dažādus reālajai dzīvei pietuvinātus uzdevumus. Tie bija saistīti ar dažādiem priekšmetiem, to pielietojumu, tā mācoties daudzveidīgas darbības ar sadzīves priekšmetiem un dārzeņiem.

Miķeļdienas svinības tika godam aizvadītas, un bērni guva jaunas zināšanas, nostiprināja jau iegūtās, kā arī lietderīgi un ar prieku vienotā kolektīvā mācījās   par rudens ražu, krāsu košumu, rudens darbiem. Tā laiks pagāja nemanot.

 

Sagatavoja:

Pirmsskolas mūzikas skolotāja Valentīna Rosmanoviča