Aktualitātes

2023.gadā 01.martā Daugavpils pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu metodiskās apvienības pārstāvjiem tika organizēts pieredzes apmaiņas seminārs “Atbalsta pasākumu nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamajiem skaņu veidošanā”....
2023.gadā no 23.janvāra līdz 26.janvārim Daugavpils Stropu pamatskolā – attīstības centrā tika organizēti un novadīti Daugavpils pilsētas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas 36 stundu kursi “Izglītojamo ar speciālām vajadzībām, funkcionāliem traucējumiem atbalsts speciālās un iekļaujošās izglītības kontekstā”....
2022.gada 20.decembrī pirms Ziemassvētkiem Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra skolas Atbalsta komandas pārstāvji, gatavojoties kārtējam skolas izglītojamo „Vecāku kluba” un “Māmiņu skolas” pasākumam, pārsūtīja visiem izglītojamo vecākiem vēstuli....