Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas kursi

2023.gadā no 23.janvāra līdz 26.janvārim Daugavpils Stropu pamatskolā – attīstības centrā tika organizēti un novadīti Daugavpils pilsētas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas 36 stundu kursi “Izglītojamo ar speciālām vajadzībām, funkcionāliem traucējumiem atbalsts speciālās un iekļaujošās izglītības kontekstā”.

Kursu programmas mērķis bija sniegt pedagogiem, strādājošajiem vispārizglītības iestādēs pamatzināšanas par izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, funkcionāliem traucējumiem, to iekļaušanu speciālajās izglītības programmas apguves procesā. Pedagogiem tika sniegtas padziļinātas zināšanas un praktiskās iemaņas par darbu ar izglītojamajiem, kuriem ir dažādas pakāpes intelektuālās attīstības traucējumi. Tika izskatītas sekojošas tēmas:

  • Izglītojamo traucējumu klasifikācija un raksturojums;

  • Atbalsta pasākumi matemātikā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;

  • Akadēmisko prasmju apguve izglītojamajiem ar dažādas pakāpes intelektuālās attīstības traucējumiem;

  • Papildināt zināšanas un praktiskās iemaņas akadēmisko prasmju apguvē izglītojamajiem ar dažādas pakāpes intelektuālās attīstības traucējumiem;

  • Efektīvu mūsdienu metožu un paņēmienu iespējas speciālo pedagoģisko vajadzību mazināšanai mācību procesā bērniem ar speciālām vajadzībām;

  • Mācību procesa organizēšana, atbalsta materiālu pielāgošana stundu vadībā skolēnu izziņas procesu attīstībai;

  • Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem raksturojums;

  • Mācību materiālu pielāgošana un izmantošana darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir speciālās vajadzības;

  • Mācību satura veidošanas rīks – QR kods.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursos tika izskatīta informācija par kognitīvo procesu attīstību, kognitīvās sistēmas darbību, procesu saistību, to savstarpējo ietekmi uz izglītojamā attīstību. Izmantojot šo informāciju, pedagogi var veiksmīgāk ietekmēt šo procesu attīstību izglītojamajiem, var pilnveidot skolēnu ar speciālām vajadzībām attīstību un apmācības procesu. Tika izskatīta tēma par skolēnu ar garīgās attīstības traucējumiem (GAT) individuālo atbalstu sistēmu. Tika sniegta informācija par skolēnu ar (GAT) individuāla atbalsta sastāvdaļām – individuālais izglītības plāns, iespējamie atbalsta pasākumi, biežāk izmantojamas darba metodes, kā arī īpatnības darbā ar kreiļiem. Kursu gaitā pedagogiem tika piedāvāti prakses piemēri, piemēram: piktogrammu praktiskais pielietojums vadot stundas nerunājošiem skolēniem speciālajā skolā.

Rakstu sagatavoja Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra

izglītības metodiķe, logopēde I.Valentanaviča