Pieredzes apmaiņas pasākums aprūpētājiem

2019.gada 10.aprīlī Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra pirmsskolā viesojās mācību centra „Fibra” programmas Aprūpētāji sociālajās organizācijās studenti kopā ar savu pasniedzēju Olgu Maļcevu.

Viesu mērķis bija klātienē iepazīties ar speciālās izglītības iestādes darbību, gūt jaunas idejas un atzinumus savai gaidāmajai profesionālajai darbībai.

Viesus sagaidīja pirmsskolas kolektīvs „Kaleidoskops” ar muzikālu sveicienu „Klausies kā sirsniņa pukst” pirmsskolas mūzikas skolotājas Valentīnas Ariševas pavadībā. Priekšnesums bija tik sirsnīgs, ka aizkustināju ikvienu sirdi ar savu mīļumu, bērnu centību un smaidiem.

Direktores vietniece Vija Larionova viesiem pastāstīja par izglītības iestādi, tās darbiniekiem un viņu galvenajiem uzdevumiem tajā. Vija Larionova iepazīstināja klātesošos arī ar izglītības iestādes darbības principiem, kuri balstās uz bērna labsajūtu un vispusīgu attīstību, ko arī pierādīja demonstrējot izglītības iestādes izremontētās telpas, pārdomāto iekārtojumu un sagatavoto mācību vidi.

Zane Novicka topošajiem aprūpētājiem pastāstīja par izglītības iestādē realizējamajām speciālajam pirmsskolas programmām, kā arī paskaidroja ar kāda rakstura attīstības traucējumu veidiem bērni varētu mācīties katrā no programmām. Izglītības metodiķe viesus pārsteidza ar izglītības iestādes aktīvo sabiedrisko dzīvi, daudzpusīgo mācību procesu un individuālās pieejas realizācijas iespējām pirmsskolā.

Visiem viesiem bija sniegta iespēja ne tikai pakļausities par Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra veiksmīgo darbību, bet arī savām acīm pārliecināties par redzēto, dodoties nelielā ekskursijā par iestādes telpām.

Sagatavija:

Izglītības metodiķe Zane Novicka