Pilsonības nedēļas ietvaros

           “Dievs, svētī Latviju!”

Daugavpils Stropu pamatskolā-attīstības centrā Pilsonības nedēļas ietvaros piedalījās “Sarkanbaltsarkano Latvijas karoga lentīšu locīšanas akcijā” (5.-6.b klase) Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā.

8.,9.d klase alternatīvās mācību stundā  laikā apmeklēja “Zemessardzes militārās tehnikas izstādi” – Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina centrā.

11. novembrī skolas skolēni piedalījās ”Lāpu gājienā”, kas veltīts Lāčplēša dienai.

Ārpusstundu  sporta pasākumā, kas veltīta “Lāčplēša dienai”, sporta zālē 5.- 9. klases zēni demonstrēja savu spēku un veiklību.

Sākumskolas skolēni piedalījās zīmējumu konkursā „Mana Dzimtene -Latvija!”.  Skolēni savas zināšanas rādīja viktorīnā par Latviju. Skolā skolēni piedalījās orientēšanas spēlē ,,Atkodē Latviju!,,.

5.-9. klašu skolēni veidoja plakātus vai kolāžas ”Latvijai 105. gadi!”. Klasēs tika novadītas klases stundas, kas  veltītas ,,Latvijas Neatkarības dienai”.

Labākās klases un skolēni tiks apbalvoti ar diplomiem.

                                                                                                  Rakstu sastādīja Latvijas un pasaules vēstures skolotājs Ritvars Januzis