Karjeras nedēļa Daugavpils Stropu pamatskola- attīstības centrā

Visa Latvijā no 2023.gada 16. līdz 20.oktobrim notika ikgadējā Karjeras nedēļa, ar tēmu “Tavs prasmju portfelis”, ar mērķi apzināt, izvērtēt un attīstīt savai karjerai un dzīvei noderīgas prasmes.

Mūsu skolēni šīs nedēļas ietvaros piedalījās karjeras nedēļas organizētajos pasākumos gan skolā, gan pilsētā, pēc iepriekš sastādītā plāna. 16.oktobrī 7.a, 8.a, 8.b klašu skolēnu grupa no pieciem bērniem, piedalījās karjeras nedēļas atklāšanas pasākumā “Manas prasmes – man bagāža“, kas notika Daugavpils Saskaņas pamatskolā. Pasākuma laikā skolēniem bija iespēja iepazīties ar darba tirgū un biznesa vidē nepieciešamajām prasmēm. Praktiskās nodarbības – diskusijas laikā skolēni tika iesaistīti aktivitātēs par personīgo prasmju attīstīšanu un pilnveidošanu.

Mācību ekskursijas „Prasmju kolekcija” uz Daugavpils tūrisma un tehnoloģiju tehnikumu, notika trīs dienās 7.a, 8.a, 9.a, 8.b, 9.b, 6.-9. surdo skolēniem. Pasākuma laikā jauniešiem bija iespēja pamēģināt risināt dažādus profesionālus uzdevumus, parādīt savas spējas un apgūt jaunas profesionālās prasmes. Ļoti interesanti sagatavotas darbnīcas, skolēni ar aizrautību pildīja dažādus uzdevumus.

19.oktobrī 6.b, 7.a., 8.a klašu komanda no pieciem skolēniem piedalījās “Pilsētas Karjeras spēlē”, kura notika J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā. Skolēni no 9 pilsētas izglītības iestādēm cīnījās ar zināšanām un prasmēm. Katra skolā saņēma pateicību un pozitīvas emocijas, skolēni attīstīja jaunas prasmes (darbs komandā, atbildība, orientēšana profesiju pasaulē, uzvedība jauna vidē). Skolēni ieņēma 9. vietu ar nelielu atšķirību no citiem, bet vislielākā nozīme ir katra skolēna iekšējais ieguvums, kas bija pamanīts pēc pasākumā.

  1. un 19.oktobrī 7.a, 8.a, 9.a, 8.b, 9.b piedalījās “IT prasmju dienā “ un pilnveidoja digitālas prasmes, kas tika atspoguļojas pildot Latvijas IT eksāmenu. Darbs no 30 jautājumiem, kas saistīts ar IT zināšanām, terminoloģiju, virtuālo naudu un programmām skolēniem padodas ar grūtībām, bet tomēr motivēja attīstīt pašmācības prasmēs, lai sasniegtu rezultātus.

1.a, 2.a, 3.a, 4.a klases skolēni piedalījās Zīmējumu izstādē “Mans prasmju portfelis”. Skolēni kopā ar priekšmetu skolotājiem veidoja savus portfeļus dažādos, attīstot jaunas prasmes. Katra klase tiks atzīmēta ar pateicības rakstu.

5.b, 6.b klasei PKK novadīja prāta vētra sarunas par profesijām un spēli “Ar kādu profesiju asociējas?”

Visu nedēļu katrā klasē tika novadītas tematiskas klases stundas, priekšmetu skolotāji integrēja karjeras nedēļas tēmu un izdales materiālus savā stundā. Visa nedēļa tika veikta atbilstoši sastādītāja plāna.

                                                Nataļja Hvostova, pedagogs karjeras konsultants

Karjeras nedēļas  “Tavs prasmju portfelis” darba plāns