Tradicionālās bērnu spēles grupā Mārīte

Savu dienu sākot, mēs cenšamies radīt bērnos smaidu un labu noskaņojumu. Kas gan var būt labāks par piedāvājumu bērniem paspēlēt jaunu un jautru spēli?

Ar šo domu mēs iesaistījāmies eTwinning projektā “Traditional kids’ games”, kas tulkojumā ir “Tradicionālās bērnu spēles”. Šī projekta mērķis ir iepazīties ar dažādu pasaules valstu tradicionālām spēlēm bērniem. Šajā projektā piedalās skolas no 8 valstīm, kuras kopā dalās pieredzē ar tradicionālām bērnu spēlēm viņu valstīs. Bērniem ir lieliska iespēja salīdzināt Latvijas tradicionālās spēles ar citu valstu tradicionālām spēlēm.

Projekta ietvaros grupa “Mārīte” apmeklēja Daugavpils Māla mākslas centru. Bērni veidoja atribūtus rotaļām “Kaķis un peles” un ”Profili”. Veidojot inventāru savi spēlei, bet saprata, ka paši var sev izgatavot spēli, par ko bija liels gandarījums, kā arī ieguva neaizmirstamas emocijas strādājot ar mālu. Mālu mākslas centrā katrs varēja izpaust savu radošumu, kad blakus ir meistars, kurš atbildēs uz visiem jautājumiem.

Nav noslēpums, ka latviešu tradicionālajās spēlēs, kā viens no populārākajiem atribūtiem ir maska. Arī mūsu izvēlētajās spēlēs bija nepieciešams izmantot maskas, kuras darināja paši bērni, zīmējot, krāsojot un rotājot tās.

Pastarpināti projekta laikā bērni apgūst arī zināšanas par citu valstu kultūru, valodu, karogu un protams tradicionālajām bērnu spēlēm. Bērni mācās uz Eiropas kartes atpazīt savu valsti Latviju. Spēlējot arī citu valstu spēles, bēri izprot, ka neatkarīgi no izcelsmes valsts katrā spēlē svarīgi ir ievērot spēles noteikumus, laiku, dalībnieku skaitu. Šīs apgūtās kopsakarības palīdz bērniem apgūt uzvedības normas, saskarsmes prasmes, koncentrācijas spējas, uzmanību un citas cilvēkam tik nepieciešamās spējas.

Sagatavoja: pirmsskolas izglītības skolotāja Aleksandra Masļakova