Vides aizsardzības pasākumi BALTIPLAST projekta ietvaros

Marta mēnesī mūsu skolā notika dažādi pasākumi saistīti ar dabas aizsardzību un apkārtējās vides piesārņojumu. Skolēni piedalījās aktivitātēs projekta “Baltijas pieeja rīcībai ar plastmasas piesārņojumu aprites ekonomikas kontekstā” BALTIPLAST / nr.#C021 ietvaros.

SIA “ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJAS” pārstāvis Edgars Šatilovs skolēniem rādīja savu prezentāciju par atkritumu šķirošanas veidiem un tās nepieciešamību, par atkritumu apsaimniekošanas aktualitātēm pasaulē, valstī un mūsu pilsētā. Ar skolēniem tika diskutēts par atkritumu šķirošanu skolā un mājās. Filmiņu par poligona darbu “Cinīši” var apskatīt https://youtu.be/qKZWcODtIfg

Andrejs Zaičenko BALTIPLAST projekta eksperts plastmasas piesārņojuma samazināšanas jomā zinātnes un izglītības kontekstā ir novadījis vairākas izglītojošas interaktīvas nodarbības 7.-9.klašu skolēniem par atkritumu apsaimniekošanu, plastmasas atkritumiem un to ietekmi uz vidi.

Informāciju sagatavoja N.Hvostova