Aktualitātes

Ludmila Siņakova Larisa Ivanova Surdopedagoga pienākumi: —– Surdopedagogs    Darba pienākumi:   1.      Palīdzēt pedagogam klasē, darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir izteikti dzirdes (valodas traucējumi), vai psihiskās attīstības aizture, īstenojot speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem; 2.      Īstenot izglītības programmu atbilstoši Valsts izglītības standartam un atbilstoši katra izglītojamā veselības stāvoklim un attīstības līmenim; 3.     ...
—– Ilona Valentanaviča Jolanta Lukovska Ļubova Urbanoviča Ludmila Li Anfisa Skladova Valija Martinova Mayya Gamarnik Tatjana Anufrijeva Olga Bojarova Alīne Babule   Skolotājs logopēds   Darba pienākumi:     1.                Pilnveidot izglītojamā runas un rakstu valodas attīstības iemaņas pilnvērtīgai Valsts pamatizglītības standartā valodas jomā izvirzīto kompetenču apgūšanai; 2.                Sekmēt izglītojamā pašvērtības paaugstināšanos un sniegt atbalstu adaptācijas...
—– Koordinē AC SAK darbu. Apkopo un izvērtē informāciju par skolēniem, kuriem nepieciešama palīdzība. Koordinē bērnu pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās izpētes darbu skolā. Izstrādā, īsteno un izvērtē skolēnu individuālos izglītības plānus. Organizē nepieciešamo palīdzību bērniem un viņu vecākiem, skolotājiem, skolas darbiniekiem. Sadarbojas ar skolas administrāciju skolas darbības un tālākizglītības plānošanā, iekļaujošas vides veidošanā. Sadarbojas ar...
—– 1.      Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas – attīstības centra, turpmāk tekstā – skola, veselības punkts ir reģistrēts ārstniecības iestāžu reģistrā 2008. gada 5. septembrī, kods 0500-00075. 2.      Skolas veselības punkts sniedz medicīnisko palīdzību skolas audzēkņiem un darbiniekiem un atrodas pēc adreses Abavas 1, Daugavpils, LV-5417. 3.      Veselības punkta darba laiks: Pirmdiena – ceturtdiena no 8:00 līdz...
—– 2014. gada 30.janvārī Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola – attīstības centrs (DLIAC) organizēja un novadīja pilsētas merogā pieredzes apmaiņas semināru “Veselīgs dzīvesveids”. Logopēdiskā skola – attīstības centrs uzņēma Daugavpils Iekļaujošas izglītības atbalsta centra pārstāvjus, DIIAC vadītāju R.Latišu, pilsētas logopēdu MA vadītāju V.Prokofjevu, kā arī pirmsskolu un pilsētas skolu logopēdes. Semināru atklāja skolas direktores vietniece izglītības jomā...
—–   22.01.2014. Daugavpils logopēdiskajā internātpamatskolā – attīstības centrā tika uzņemti kolēģi no Rēzeknes logopēdiskās internātpamatskolas. Viesos ieradās gan skolotāji, gan logopēdi, gan administrācijas pārstāvji, kopumā 16 speciālisti. Viesiem tika piedāvāta iespēja apskatīt skolu, skolas teritoriju, iepazīties ar logopēdu metodisko darbu izstrādnēm, kā arī ieskatīties kolēģu darba ikdienā. Direktores vietniece audzināšanas jomā Ļubova Urbanoviča klātesošos...
06.01.2012. skolā veiksmīgi tika pieņemti viesi no Baltkrievijas, Mogiļovas speciālās vispārizglītojošas skolas. Baltkrievu kolēģi iepazinās ar skolas struktūru, ikdienas darbu un materiālo bāzi. Bija iespēja gūt pozitīvas emocijas skolēnu koncertā. Pateicība par semināra organizāciju un atbalstu skolas pedagogiem un skolēniem.                              ...