Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra pašnovērtējuma ziņojums 2019.g.(ievietots 31.08.2019.)