Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra pašnovērtējuma ziņojums 2019.g.(ievietots 31.08.2019.)

Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra pašnovērtējuma ziņojums 2018.g. (ievietots 09.01.2018.) Saskaņojums

Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra pašnovērtējuma ziņojums 2018.g. (ievietots 29.08.2018.)

Daugavpils Logopēdiskās Internātpamatskolas – attīstības centra pašnovērtējuma ziņojums 2017.g.(ievietots 29.08.2017.)

Daugavpils Logopēdiskās Internātpamatskolas – attīstības centra pašnovērtējuma ziņojums