Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra pašnovērtējuma ziņojums 2019.g.(ievietots 31.08.2019.)

Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra pašnovērtējuma ziņojums 2020.g. (ievietots 30.09.2020.)