Komandas vadītāja:

 • Ilona Valentanaviča – izglītības metodiķe;


Komandas locekļi:

 • Marika Raičonoka – skolas direktore
 • Nataļja Hvostova – sociālais pedagogs;
 • Oļegs Borisovs – direktores vietnieks izglītības jomā;
 • Tamara Fadejeva – direktores vietniece izglītības jomā.
 • Ramona Reiziņa – direktores vietniece izglītības jomā;
 • Ļubova Urbanoviča – direktores vietniece izglītības jomā;
 • Zane Novicka – izglītības metodiķe;
 • Jeļena Soņina – ārsta palīgs;
 • Ilona Turzjonoka – Kauzova – medicīnas masa
 • Skolas logopēdi, surdopedagogi un speciālie pedagogi;

Atbalsta komandas buklets

Mērķi:

 • Izveidot vispusīga, koordinēta pedagoģiska, psiholoģiska, sociāla atbalsta sistēmu skolēniem, viņu vecākiem, skolotājiem.
 • Sekmēt bērnu iekļaušanu izglītības procesā, palīdzēt veidot skolā iekļaujošu vidi.
 • Veicināt skolotāju tālākizglītību, skolas darbinieku un vecāku informētību iekļaujošās izglītības jautājumos.