Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

23.10.2023. – 26.10.2023.

Tehnoloģijas, t.sk. asistīvās, un to sniegtās iespējas speciālo pedagoģisko vajadzību mazināšanai mācību procesā izglītojamajiem ar: jauktiem attīstības traucējumiem (pirmsskola) un kombinētiem attīstības traucējumiem (dažādās kombinācijās, piemēram, garīgās attīstības traucējumi + redzes traucējumi, garīgās attīstības traucējumi + dzirdes traucējumi; kohleārie implanti u.c.)”.

23.10.2023. (grupa nokomplektēta)

24.10.2023. (grupa nokomplektēta)

25.10.2023. (grupa nokomplektēta)

26.10.2023.

“Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide darbā ar pirmsskolas un pamatskolas vecuma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem un mācīšanās traucējumiem.”

23.10.2023. (grupa nokomplektēta)
 
24.10.2023. (grupa nokomplektēta)
 
25.10.2023. (grupa nokomplektēta)
 
26.10.2023. (grupa nokomplektēta)