Aktualitātes

2020.gadā 05.septembrī Daugavpils Stropu pamatskolā – attīstības centrā tika organizēti pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas kursi “Multisensora pieeja bērnu valodas attīstībā”....
2020.gadā 04.septembrī Daugavpils Stropu pamatskolā – attīstības centrā tika organizēti pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas kursi “Bērnu ar jauktiem attīstības traucējumiem valodas attīstības veicināšana un traucējumu korekcija”....