Aktualitātes

2021.gada 23.septembrī pieredzes apmaiņas semināru atklāja Daugavpils logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu metodiskās apvienības vadītāja, Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra izglītības metodiķe, logopēde I.Valentanaviča....