Aktualitātes

13.04., 27.04. un 11.05. Projekta “Maznodrošināto ģimeņu integrācija un jēgpilna līdzdalība iekļaujošā sabiedrībā” ietvaros Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrā tika organizētas tikšanas ar mūsu skolas ģimenēm....
Mēs visi zinām, ka Liepāja ir piejūras pilsēta, kuras krastos izskalo dzintaru. Pilsēta,  kurā piedzimst vējš un tā ir mūzikas galvaspilsēta. Mēs – 16 Daugavpils pilsētas pedagogi un logopēdi, divos naktī devāmies no Daugavpils, lai varonīgi pieveikt šo lielo attālumu no Daugavpils līdz Liepājai, lai 17.maijā kā klausītāji piedalītos Liepājas Universitātes 16.starptautiskajā konferencē “Valodu apguve:...
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 24.aprīlī mūsu skolā notika pasākums ”Garšīgas profesijas” 8.- 9. klašu skolēniem....
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 23. un 24. aprīlī mūsu skolā viesojas mobila demonstrācijas laboratorija “TehnoBuss”....