Aktualitātes

02.03.2020. Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs rīkoja praktisko semināru Daugavpils Universitātes studentiem un pasniedzējiem. Mūsu attīstības centra pasākumu apmeklēja Daugavpils Universitātes profesore Dzintra Iliško ar 35 studentiem....
Daugavpils Stropu pamatskolā – attīstības centrā  notika on-line tikšanās ar mūsu draugiem un kolēģiem no Baltkrievijas „Mogiļevas speciālās vispārizglītojošās skolas bērniem ar garīgās attīstības problēmām”....
2020.gada 19.februārī Daugavpils Stropu pamatskolā – attīstības centrā tika organizēts pieredzes apmaiņas seminārs Daugavpils sākumskolas skolotājiem „Izglītojamo ar dzirdes un valodas traucējumiem un mācīšanās traucējumiem integrācija vispārizglītojošajās skolās.”...
2019.gadā 07.novembrī un 2019.gada 08.novembrī Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra pedagogi S.Kistere un K.Kozlovska ciemojās Rīgas Strazdumuižas vājredzīgo un neredzīgo bērnu internātvidusskolā – attīstības centrā....