Aktualitātes

2019.gada 2. oktobrī Daugavpils Stropu pamatskolā – attīstības centrā sociālais pedagogs N.Hvostova vecāko klašu (7.- 9.) bērniem organizēja tikšanos ar Valsts policijas inspektoru J.Zaharu par aktuālo tēmu “Atkarību izraisošo vielu lietošana bērnu un jauniešu vidū, likumpārkāpumi”....
2019. gada 9. oktobrī. Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centra 8.a, 8.b, 9.a, 9.b, 9.s klašu skolnieki iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros piedalījās braucienā uz Rīgu, uz Dzīvā sudraba muzeju un Lamas šokolādes muzeju, lai paplašināt savas zināšanas mūsdienas tehnoloģijas un pašiem pamēģināt iesaistīties ražošanas procesā....
2019. gadā 3.oktobrī Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centra direktore M.Raičonoka un skolas metodiķe, logopēde, pilsētas logopēdu, surdo pedagogu un speciālo pedagogu metodiskās apvienības vadītāja I.Valentanaviča organizēja pilsētas speciālistu metodiskās apvienības pieredzes apmaiņas semināru par tēmu “Skola 2030.  Aizsardzības mehānismi izglītojamajiem un pedagogiem”....