Praktiskais seminārs Daugavpils Universitātes studentiem “Ieskats darbā ar izglītojamiem, kuriem ir funkcionālie traucējumi”

02.03.2020. Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs rīkoja praktisko semināru Daugavpils Universitātes studentiem un pasniedzējiem. Mūsu attīstības centra pasākumu apmeklēja Daugavpils Universitātes profesore Dzintra Iliško ar 35 studentiem.

Semināru atklāja Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra izglītības metodiķe, logopēde Ilona Valentanaviča. Universitātes studenti tika iepazīstināti ar skolas – attīstības centra darbu un mācību programmām. I.Valentanaviča runāja par to, ka neskatoties uz mūsdienu tehnisko progresu, diemžēl notiek regress bērnu psihosko procesu, runas un valodas attīstībā, kā arī strauji pieaug bērnu skaits ar autiskā spektra traucējumiem. Sakarā ar to, ka tēma ir aktuāla, mūsdienu topošajiem pedagogiem jāsaprot un jāzina kādas izpausmes ir raksturīgas bērnam ar autiskā spektra traucējumiem, kā var veidot mācību vidi izglītojamajiem ar AST.

Skolas izglītības metodiķe Zane Novicka sāka uzstāšanos par Sensoro uztveri bērniem ar AST /autiskā spektra traucējumiem/.

Praktisko semināru studentiem turpināja Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra sākumskolas pedagoģe Ilona Geriņa, viņa pastāstīja, kā var izmantot Atbalsta materiālus izmantošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Semināra nobeigumā skolas ciemiņi sirsnīgi pateicās, par praktiskiem piemēriem un paraugiem, par to, cik labi un lietderīgi tiek sniegta informācija par skolēnu vajadzībām, par atbalsta nodrošināšanas veidiem skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Praktiskais seminārs Daugavpils Universitātes studentiem – programma.

Semināra dalībnieku atsauksmes.

 

Rakstu sagatavoja DSPAC izglītības metodiķe, logopēde I.Valentanaviča

Semināra dalībnieku atsauksmes