Aktualitātes

Informācija par interneta vietnē www.napofilm.net pieejamām bezmaksas filmām un mācību materiāliem par veselību un drošību skolēniem vecumā no 7 līdz 11 gadiem. Tos projekta ietvaros ir izstrādājusi Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra ar Valsts darba inspekcijas atbalstu. Projekta galvenais varonis ir Napo – saistošs tēls, kas palīdz domāt par drošību, izprast to un rīkoties tā,...
No 04.10.2013. – 11.10.2013. notika Valodu nedēļa. Nedēļas laikā skolotāji pa klasēm organizēja dažādus pasākumus. I.Rogoža apmeklēja Krievu namu (6.a, 7.a kl.), kur iepazinās ar krievu kultūru “Žeļu” un “Hohlomu”. A.Streikuse savās stundās rakstīja scenāriju Valodu nedēļai. S.Staškeviča iepazistināja ar jaunāko literaturu, kura atrodas bibliotēkā. Pārējie skolotāji T.Skripko, S.Siliņeviča, N.Ponomarjova, T.Kozlovska, V.Jefimova ar skolēniem risināja...