Atbalsts pozitīvai uzvedībai skolā

2017./2018.m.g.

17.aprīlī 2018.gadā programmas “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” metodiskās konferences ietvaros “Pozitīvas pārmaiņas turpinās” mūsu skolā notika viesu uzņemšana. Lasīt vairāk

PowerPoint Marika Raičonoka

PowerPoint Ramona Reiziņa un Rasma Ivbule

PowerPoint Ilona Geriņa

“Atgāņu izmantošana” (video)“Emocijas” (video)“Sasveicināšanās” (video)“Piederumu pārbaude” (video)“Emocijas 2” (video)“Cieņa, atbalsts, drošība” (video)

2016./2017.m.g.

Skolas

APU komanda organizēja relaksācijas pasākumu skolas pedagogiem

DLIAC pedagogu APU programmas ieviešana skolā turpinājums 

APU programmas ieviešana skolā turpinājums 

“Atbalsts skolēnu pozitīvai uzvedībai”

2015./2016.m.g.

DLIAC seminārs “Cieņa kā skolas pamatvērtība”

PowerPoint  M.Raičonoka

PowerPoint Valentanaviča

PowerPoint  N.Hvostova

PowerPoint  O.Borisovs

PowerPoint S.Latiškeviča