Aktualitātes

—– 2014. gada 30.janvārī Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola – attīstības centrs (DLIAC) organizēja un novadīja pilsētas merogā pieredzes apmaiņas semināru “Veselīgs dzīvesveids”. Logopēdiskā skola – attīstības centrs uzņēma Daugavpils Iekļaujošas izglītības atbalsta centra pārstāvjus, DIIAC vadītāju R.Latišu, pilsētas logopēdu MA vadītāju V.Prokofjevu, kā arī pirmsskolu un pilsētas skolu logopēdes. Semināru atklāja skolas direktores vietniece izglītības jomā...
—–   22.01.2014. Daugavpils logopēdiskajā internātpamatskolā – attīstības centrā tika uzņemti kolēģi no Rēzeknes logopēdiskās internātpamatskolas. Viesos ieradās gan skolotāji, gan logopēdi, gan administrācijas pārstāvji, kopumā 16 speciālisti. Viesiem tika piedāvāta iespēja apskatīt skolu, skolas teritoriju, iepazīties ar logopēdu metodisko darbu izstrādnēm, kā arī ieskatīties kolēģu darba ikdienā. Direktores vietniece audzināšanas jomā Ļubova Urbanoviča klātesošos...
06.01.2012. skolā veiksmīgi tika pieņemti viesi no Baltkrievijas, Mogiļovas speciālās vispārizglītojošas skolas. Baltkrievu kolēģi iepazinās ar skolas struktūru, ikdienas darbu un materiālo bāzi. Bija iespēja gūt pozitīvas emocijas skolēnu koncertā. Pateicība par semināra organizāciju un atbalstu skolas pedagogiem un skolēniem.                              ...
Informācija par interneta vietnē www.napofilm.net pieejamām bezmaksas filmām un mācību materiāliem par veselību un drošību skolēniem vecumā no 7 līdz 11 gadiem. Tos projekta ietvaros ir izstrādājusi Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra ar Valsts darba inspekcijas atbalstu. Projekta galvenais varonis ir Napo – saistošs tēls, kas palīdz domāt par drošību, izprast to un rīkoties tā,...
No 04.10.2013. – 11.10.2013. notika Valodu nedēļa. Nedēļas laikā skolotāji pa klasēm organizēja dažādus pasākumus. I.Rogoža apmeklēja Krievu namu (6.a, 7.a kl.), kur iepazinās ar krievu kultūru “Žeļu” un “Hohlomu”. A.Streikuse savās stundās rakstīja scenāriju Valodu nedēļai. S.Staškeviča iepazistināja ar jaunāko literaturu, kura atrodas bibliotēkā. Pārējie skolotāji T.Skripko, S.Siliņeviča, N.Ponomarjova, T.Kozlovska, V.Jefimova ar skolēniem risināja...