Mūsu pedagogu metodiskās izstrādnes

2021./2022.m.g.

DSPAC ārsta palīga Jeļenas Soņinas atbalsta materiāls izglītojamo vecākiem un pedagogiem, 15.11.2021., “Skolas dzīve Covid-19 ierobežojumos”

2020./2021.m.g.

Izglītības metodiķe Ilona Valentanaviča, “Vai tiešām bērns Jūs nedzird?”, 08.04.2021., atbalsta materiāls pilsētas skolotājiem

Internāta skolotājas Olga Išimova un Marija Vasalauskiene, 15.03.2021., Intelektuāla viktorīna “ZINĪŠI”, metodiskais materiāls

2019./2020.m.g.

Psiholoģija

Skolas psiholoģe Olga Karkina, 22.10.2019., “Psihiskās aizsardzības mehānismi”

Matemātika

Matemātikas skolotāja Tatjana Tulovska, 13.11.2019., ATBALSTA PASĀKUMI MATEMĀTIKĀ IZGLĪTOJAMIEM AR MĀCĪŠANĀS TRAUCĒJUMIEM, prezentācija

2018./2019.m.g.

Logopēdija

Skolas logopēde Jolanta Markušonoka, 01.03.2019., Runas, valodas un dzirdes attīstīšanas nedēļa “Mēs esam Latvijas tauta”, prezentācija

Skolas logopēde Valija Martinova, 07.02.2019., Runas, valodas un dzirdes attīstīšanas nedēļas materiāli par tēmu “Mēs esam Latvijas tauta”, I.daļa, II.daļa

Psiholoģija

Skolas psiholoģe Olga Karkina, 16.01.2019., Atbalsta sniegšana bērniem, kuriem ir speciālas vajadzības

Sākumskola

2017./2018.m.g.

Mūzika

Logopēdija

Sākumskola

2016./2017.m.g.

Logopēdija

Surdopedagoģija

Sākumskola

  • 15.11.2016. Metodiskajā materiālā „Atgādnes sākumskolai” apkopotas Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas – attīstības centra sākumskolas skolotājas Ilonas Geriņas atgādņu paraugi skolēniem. Atgādnes, sākumskolas skolotājiem.  Latviešu valoda , Matemātika

Audzināšana

Maģistra grāds izglītībā, internāta skolotāja Olga Lasmane, 07.12.2016.,Pamatskolas skolēnu māksliniecisko spēju pilnveides nozīme mācību procesā, 5. – 9. kl. vizuālās mākslas skolotājiem.

2015./2016.m.g.